Voordelen en toepassingen

Veiligheid: 

  • Snelle identificatie onveilige situaties
  • Bewustwording van de eigen werknemers
  • Periodieke opvolging van uw opslagsystemen
  • Structurele aanpak van terugkerende probleemsituaties:
  • type/merk opslagsystemen aanpassen
  • vaak beschadigde locaties extra beveiligen

Kwaliteit:

  • Verlenging levensduur opslagsystemen
  • Mogelijkheid om analyses uit te voeren op probleemsituaties
  • Extra beveiligen magazijn na analyses
  • Reservevoorraad opslagsystemen beheren in de supplementaire WMS
  • Return on Investment (inspecties door intern personeel en mogelijkheid aankopen reservevoorraad in bulk)

Efficiëntie:

  • Magazijn digitaal in kaart brengen
  • Automatisering van uw magazijn
  • Cloud based system
  • Vermindering administratief werk
  • Automatische meldingen bij gevaarlijke situaties

Meerdere toepassingen

De Warehouse Inspection Application is perfect toepasbaar in verschillende sectoren:

  • horeca
  • scholen
  • winkels
  • kantoren
  • ziekenhuizen
  • sportverenigingen
  • productiebedrijven

 

Dit is vooral het geval in bedrijven en organisaties, die een bepaalde uniformiteit wensen in hun werking. Via de WIA is het mogelijk om allerlei soorten onderdelen, materialen, toestellen en zelfs kamers in kaart te brengen om hierover een overzicht te behouden. Van zodra er iets ontbreekt of gerepareerd dient te worden, kan dit geregistreerd worden in het beheersysteem van de WIA en kunnen er bijgevolg acties ondernomen worden om alles terug in orde te brengen. In hotels of ziekenhuizen bijvoorbeeld kan een kamer geïnventariseerd worden met alle standaard benodigdheden. Van zodra er iets ontbreekt, gebroken is of gereinigd dient te worden, kan dit digitaal geregistreerd worden. Op deze manier behoud je als verantwoordelijke steeds het overzicht over uw organisatie en kan je efficiënt ingrijpen waar nodig.