Basisprincipes van onze werkzaamheden

Creating a safer Warehouse environment

  • Voorkom gevaarlijke situaties
  • Realtime registratie van onveilige situaties
  • Langere levensduur van uw opslagsystemen
  • Optimalisatie van onderhoud en herstellingen

Inventarisatie van uw opslagsystemen en de verschillende componenten

Bij installatie van de WIA worden alle opslagsystemen en hun onderdelen geïnventariseerd. Dit is noodzakelijk om correcte inspecties te kunnen uitvoeren. Vervangstukken voor defecte onderdelen kunnen direct bij de juiste leverancier besteld worden zonder dat er extra opmetingen en identificaties vereist zijn.

Cloud based system: notificaties en opvolging

Elke inspectie wordt opgedeeld in een normale en een dringende inspectie. Kleurcodes geven de gradatie aan: groen en oranje zijn ‘normaal’ en rood is dringend.

Tijdens een inspectie worden alle geregistreerde defecten opgesomd in de ‘cloud’ van de applicatie. Je kiest zelf hoe lang een inspectieronde duurt en wanneer deze dient afgesloten te worden.

Bij het afsluiten van een inspectie krijgt de beheerder hiervan een melding in de webapplicatie en via e-mail. Door een periodieke opvolging van deze meldingen kan men alle defecten steeds tijdig herstellen.