2015

In 2015 trad zoon Ewout Speecke in het bedrijf als mede-zaakvoerder. Enige jaren later vervoegde ook zoon Sander Speecke hen als HR-verantwoordelijke en mede-zaakvoerder. Doorheen de jaren kende het bedrijf een stevige groei en evolueerde naar een sterke KMO met een nadrukkelijk familiaal karakter, waarbij doorgedreven innovatie één van de absolute pijlers is. Het bedrijf kende een constante omzetgroei en ook de diversiteit aan diensten en producten breidde zich jaar na jaar uit.